Introductie

Ieder mens, ding of dier bezit een eigen schoonheid en integriteit. Dat is wat het ook uniek maakt. Het is de kunst, of het vakmanschap, om deze identiteit te kunnen herkennen en op een dusdanige wijze weer te geven dat het gevoelsmatig ook klopt. Hiermee wordt het onderwerp het respect getoond dat het verdiend. RVH Vormgeving vindt het belangrijk dat mensen, dieren maar ook stoffelijke zaken met respect en conform de leef- en belevingswereld van haar klanten worden weergegeven.


Ik zie het als mijn taak om wat belangrijk is visueel herkenbaar te maken. Onder de juiste omstandigheden kan dit gevoelens van empathie oproepen die de basis leggen voor een positieve beoordeling van de leef- en belevingswereld. In dit proces bestaat mijn gereedschap uit mijn creativiteit. De camera en de computer vormen hierin slechts de techniek. Het is mijn passie om letterlijk jouw leef- en belevingswereld te visualiseren.

Missie

Overal om ons heen zien we levende organismen en materiële zaken. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en dit ook altijd is geweest. We doen haast geen moeite meer om de schoonheid ervan te willen zien.

 

RVH Vormgeving is hierin een andere mening toegedaan. Alles wat leeft, groeit, bloeit of bestaat behoort de eigen identiteit te krijgen die het van nature heeft. Het is mijn missie om de authenticiteit van onze leef- en belevingswereld te ontdekken en te visualiseren. En indien mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen.

 

Een belangrijk onderdeel van authenticiteit is dat het niet verworven kan worden door eenvoudigweg het herhalen van een verzameling acties. De kwaliteit van een foto wordt niet beter als ik er maar zoveel mogelijk van maak. Authenticiteit is verbonden met creativiteit en kan niet van buitenaf worden opgelegd. Vermijd de denkfout dat door het inzetten van hoogwaardige technische middelen creativiteit geëvenaard of zelfs verbetert kan worden. Techniek heeft niets met creativiteit te maken.

 

Fotografie

Letterlijk betekent fotografie het schrijven met licht. Een deskundigheid waarmee een fotograaf met met behulp van licht en andere vormen van straling afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen kan vervaardigen. Dit is in de kern een creatief proces, maar dat betekent niet dat hiervoor geen technische vaardigheden vereist zijn.

 

Het onderwerp hoeft niet onnodig ingewikkelder gemaakt te worden. Iedereen heeft in zijn of haar leven een fotocamera gehad. De resultaten van onze creatieve bezigheden kunnen wisselend zijn geweest, maar niemand zal ontkennen hoe groot het plezier was en is dat we hiermee hebben beleeft. Door de digitale revolutie beschikt bijna elke telefoon over een digitale camera waarmee leuke foto’s gemaakt kunnen worden. Een aantal hiervan hebben een kwalitatief verrassend hoog niveau.

 

Het woord concept kent vele betekenissen. Er wordt gesproken over een plan, ontwerp, opvattingen, gedachten of een ruwe schets. Het bedenken van een concept gaat verder dan een idee. Het is een duidelijke mening waaraan visie en doelstellingen aan ten grondslag liggen.. Een goed doordacht concept verwoordt de ziel van een bedrijf, product of een persoon. Het verwoordt waar deze passie voor heeft. Het ontwerpen van een concept is een voorwaarde voor succesvolle (commerciële) introducties.

Vormgeving

RVH Vormgeving leeft voor de grafische vormgeving. Het is een onlosmakelijk deel van mijn leven. Deze discipline vind ik zo bijzonder en speciaal omdat het een combinatie vereist van artistieke en technische vaardigheden. Bij grafische vormgeving worden zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

 

Wat is het belang van grafische vormgeving?

Grafische vormgeving is het visueel communiceren van ideeën met als doel om mensen te informeren of iets mee te delen. Het medium hiertoe bestaat uit traditioneel drukwerk van folders, kranten en tijdschriften, maar tegenwoordig vallen hier ook de diverse online communicatie kanalen onder zoals websites en de social media.

 

Om succesvol een bericht te kunnen communiceren staat de grafisch vormgever voor de taak om een veelheid aan keuzes te maken. Welk lettertype pas ik toe, hoe groot wordt het papierformaat, hoe ga ik om met de mogelijkheden van lay-out en niet onbelangrijk welke beelden ga ik gebruiken ter ondersteuning van de tekst? Dit proces vraagt om inzicht, perfectionisme en empathie gecombineerd met ontwerpvaardigheden.

Digitale expressie

Moderne technieken hebben de digitale beeldbewerking van afbeeldingen mogelijk gemaakt. In welke vorm het ook wordt gegoten of besproken digitale beeldbewerking is erop gericht om beelden te verbeteren. Vanwege de toegenomen technische mogelijkheden kan letterlijk waarde toegevoegd worden aan een beeld.

 

Met digitale technieken kan ik aan een foto een geheel eigen expressie toevoegen. Precies zoals een klant dat in gedachten heeft. Achtergronden in een foto of een beeld kunnen aangepast worden, zodat de sfeer wat meer aandacht krijgt of duidelijkheid.

 

Digitale expressie wordt veel toegepast voor commerciële doeleinden. Een beeld of boodschap die je wenst uit te brengen, maar waarvan je maar over een deel over beelden beschikt is geen enkel probleem. Het ontbrekende gedeelte kan ik zonder problemen voor je aanvullen zodat dat perfecte beeld ontstaat. Precies zoals je het in gedachte hebt.

Contact

Mensen tegemoet komen in hun leef- en belevingswereld is mijn passie. Ik vind het belangrijk om in een foto of andere vormen van visuele communicatie de visie en het gevoel van mijn klant volledig tot zijn recht te laten komen. Mijn training heb ik bewust hier op afgestemd. Ik heb mij in diverse vormen van visualisatie laten scholen. Ik heb opleidingen genoten in de fotografie en de grafische vormgeving inclusief beeldbewerking. Hiermee heb ik alle (technische) vaardigheden in handen gekregen om een opdrachtgever te bieden wat hij wenst en wat hij nodig heeft.

 

RVH Vormgeving is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61507105.

 

Helaas kan het gebeuren dat ik met een opdracht bezig ben, waardoor ik niet altijd in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen zoals ik dat zelf graag wil. Ik vraag hiervoor begrip en verzoek je vriendelijk om een boodschap achter te laten of stuur een e-mail. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op.